Archieven

Categorieën

Meta

  • Home
  • Blogs
  • De waarde van geld en het vervullen van behoeftes

De waarde van geld en het vervullen van behoeftes

Op welke manier ga jij met je geld om? En denk je vanuit wat je nodig hebt of vanuit schaarste? Zelf probeer ik zoveel mogelijk naar mijn behoeften te luisteren en dat dan ook te realiseren. Wat is hetgeen dat ik nu nodig heb? Door daar in te voorzien verdwijnt die behoefte en kan je weer door naar het volgende. De afgelopen periode heb ik het verschil in denkwijze en wat dat betekent voor de manier van leven expliciet kunnen ervaren.

Vervullen van behoeftes

Wanneer het gaat om het vervullen van een behoefte kan dit gaan om verschillende dingen. Het kan gaan om genot (bijvoorbeeld een keer uit eten gaan) of iets dat ik graag wil hebben, uitgaven aan een betere gezondheid, of iets wat me de mogelijkheid biedt om een stap verder te komen. Dit klinkt van buitenaf misschien wat materialistisch (consumentistisch) ingesteld, maar zo ervaar ik het juist niet. Door heel kritisch te zijn op waar ik, mijn middelen insteek (geld of energie en tijd) en daar dan ook volledig voor te kiezen weet ik waar ik waarde aan hecht en wat voor mij belangrijk is. Ook doe ik alles wat ik niet (meer) nodig heb weg. Dat geeft rust en ruimte.

De waarde van geld

Zelf heb ik de waarde van geld de afgelopen twee jaar veel meer leren waarderen. Eerder verdiende ik genoeg geld, ging ik regelmatig uiteten of gaf het aan andere dingen uit zonder daar bewust bij na te denken. Ik spaarde niet echt wat en deed niet de dingen die voor mij echt van belang waren. Later was er een periode dat ik genoeg verdiende om rond te komen, maar moest ik wel echt kiezen wat ik wilde. Ik voelde me veel rijker en hechtte meer waarde aan het geld dat ik had. Ik kon het besteden aan wat ik nodig had, ook grotere uitgaven.

Uitstellen

Toch zorgde dat inzicht er niet voor dat ik een paar maanden geleden volledig vanuit overvloed dacht, maar constateerde ik, dat ik ook te veel in beperking dacht en daardoor niet vooruit kwam. De vorige keer  schreef ik over de zoektocht naar werk. Hoewel ik tijdens deze zoektocht heel bewust was van wat ik wilde en daar ook geduld voor kon opbrengen, was ik tegelijkertijd te lang terughoudend in het voorzien van mijn behoeften. Ik was bezig met hoe lang ik rond zou kunnen komen van het geld dat ik nog had, waardoor ik uitgaven ging uitstellen. Op het moment dat het geld echt op was vond ik het werk waar ik naar op zoek was. Toeval? Misschien. Ik merkte ook dat ik me veel meer bewust was van de urgentie om geld te gaan verdienen en dat ik me daar ook veel meer op ging focussen.

Stroomversnelling

Vanaf het moment dat ik het juiste werk had gevonden ging ik weer handelen vanuit mijn behoeften en merkte ik dat dingen weer in een stroomversnelling kwamen. De dingen die ik steeds had uitgesteld ging ik nu realiseren waardoor ik op verschillende terreinen stappen ben gaan zetten.

Terugblik

Als ik nu terugkijk had ik nooit behoudend moeten zijn en mijn behoeftes moeten uitstellen. Het is waarschijnlijk gedrag dat wij als mensen automatisch gaan vertonen, maar ik heb dit niet als heel positief ervaren. Dit om de volgende twee redenen. Ten eerste belemmerde dit mijn ontwikkeling. De dingen die ik daarvoor nodig had en waar kosten aan verbonden zaten stelde ik uit. Ten tweede was de noodzaak om inkomen te realiseren minder groot. Ik had immers nog geld om rond te kunnen komen. Het was als het ware ik ‘gewacht’ heb met in actie komen tot het geld op was. Ik ben er van overtuigd dat als het geld twee maanden eerder op was, ik ook twee maanden eerder in actie zou zijn gekomen en ik ook weer eerder de financiële middelen zou hebben gehad om de uitgaven te doen die ik eigenlijk wilde doen. 

En jij?

Voor mij was dit een leerzaam moment. Door te reflecteren op hoe ik heb gedacht en gehandeld heb ik nieuwe inzichten kunnen op doen. En als jij naar jezelf kijkt, op welke manier denk jij? Kijk je naar wat je nodig hebt en zorg je ervoor dat je dat realiseert? Of kijk je meer vanuit wat je hebt en wat je daar mee zou kunnen doen? Het kan interessant zijn om dat bij jezelf te analyseren.