Archieven

Categorieën

Meta

  • Home
  • Waarom dit blog?

Waarom dit blog?

Voor mijzelf is opschrijven een goede manier om gestructureerder te reflecteren op mijn gedachten en gedrag en vervolgens dit ook bewuster aan te sturen. Ook is het schrijven over mijn eigen persoonlijke ontwikkeling een manier om mijn schrijf- en communicatievaardigheden te verbeteren. Het dwingt mijzelf om na te denken over welke boodschap ik wil overbrengen en hoe ik dat zo goed mogelijk kan doen. 

Eén van mijn doelstellingen voor 2020 was het schrijven van een blog over persoonlijke ontwikkeling aan de hand van mijn eigen ervaringen. En als je, jezelf iets voorneemt dan moet je….. Nee het voelt zeker niet als moeten, maar als iets dat ik graag wil doen. 

Daarnaast vind ik het leuk om mijn verhaal nu te delen. Veel verhalen over de ontwikkeling die iemand heeft doorgemaakt worden pas achteraf verteld, op het moment dat datgene ergens heel goed in is. Daarom zijn dat juist ook inspirerende voorbeelden, maar tegelijkertijd zorgt dit er ook voor dat dit heel ver weg lijkt en misschien wel onhaalbaar. 

Als ik naar mezelf kijk heb ik in 2019 een hele ontwikkeling meegemaakt in mijn manier van denken, veel beperkende gedachten kunnen loslaten en ook een aantal bewuste keuzes gemaakt. Ik heb meer en meer kunnen ontdekken hoe ik wil leven, wat mijn doelen zijn en welke stappen ik moet zetten om die te gaan realiseren. Daar heb ik hard voor gewerkt en veel boeken, podcasts en voorbeelden voor bestudeerd. Nu is het tijd om aan mijn gestelde doelen te gaan werken. Ik weet dat ik in dat opzicht nog aan het begin sta, maar deel graag de weg er naar toe. Vaak zal het gaan over wat ik meemaak of waar ik tegenaan loop en op welke manier ik er mee om ga. Soms zal het ook gaan over ervaringen uit het verleden of gewoon iets wat ik wil delen. 

Steeds meer mensen zijn, net als ik, met hun persoonlijke ontwikkeling bezig. Een ieder vind daar een eigen manier voor. Ook zie ik steeds meer dat er gekozen wordt om op een andere, bewustere manier te leven. Gesprekken worden hierover steeds vaker gevoerd, ook bijvoorbeeld op de werkvloer. Dat is een ontwikkeling die ik van harte toejuich, maar wat mij betreft mag dit echter vaker gebeuren. Laat het onderdeel worden van wie je bent en durf de belangrijke vragen ook aan personen die je niet zo goed kent te stellen. Mijn ervaring is dat dit hele mooie gesprekken kan opleveren waarin je iemand echt leert kennen. Wat is zijn of haar verhaal en wat drijft die persoon? En wat kan je met elkaar delen of waar kan je elkaar bij helpen? Van daaruit ontstaan mooie dingen en pure connecties. Voor mij zijn dat belangrijke waarden in het leven.